Договір публічної оферти - Зелений Слон 7

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти
з оформлення Послуги на пасажирські перевезення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Я-Консалтинг», код ЄДРПОУ – 43475155 в особі директора Суздалєвої Анастасії Валеріївни (надалі – Агент) пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Користувач, Користувачі) укласти Договір публічної оферти (надалі – Договір) щодо оформлення та оплати послуги на пасажирські перевезення (надалі – Послуга, Послуги) за допомогою сайту http://zs7.com.ua/ та мобільного додатку «Зелений слон 7» (надалі по тексту – Сервіси)

Агент підтверджує, що він працює із необмеженим колом суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері пасажирських перевезень (надалі – Перевізник, Перевізники), і Користувач не має права абсолютного вибору щодо отримання Послуги від конкретного Перевізника.

При оформленні Послуги, Користувач підтверджує, що він ознайомився у повному обсязі без обмежень у часі та погоджується із умовами вказаного Договору, Правилами надання послуг із пасажирських перевезень, які розміщені на Сервісах.

Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.

Даний договір вважається укладеним із моменту підтвердження Користувачем своєї згоди шляхом встановлення відповідної відмітки при оформленні замовлення.

Сторони визначили, що для спільного розуміння електронний квиток (при замовленні через Сервіси) – цифрове відображенням інформації про замовлення Користувача, яке буде містити наступну інформацію: назва Перевізника, маршрут, дата відправлення та дата прибуття (орієнтовна), вартість послуги.

Користувач і Агент обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Агент за умовами цього Договору зобов’язується адмініструвати замовлення, яке буде здійснене Користувачем шляхом обрання конкретного маршруту (місця відправлення та місця прибуття), дати та часу відправлення у Сервісах, замовивши послугу із пасажирського перевезення у конкретного Перевізника, та повідомити про надану послугу Користувача шляхом надсилання смс –повідомлення/електронного квитка, що може бути обміняний у Перевізника на квиток встановленого зразка, а Користувач зобов’язується оплатити повну вартість Послуги відповідно до вартості, яка встановлена на Сервісах та буде виставлена у формі для оплати.

1.2. При здійсненні замовлення за допомогою сайту http://zs7.com.ua/ текстове повідомлення із номером автобусу та часом відправлення є належним підтвердженням бронювання та оплати Користувачем за послуги Перевізника. Отримання текстового повідомлення є моментом виконання вказаного Договору. Сторони погодились, що з метою якісного надання послуг Перевізник має право замінити автобус. В такому випадку, Агент повідомляє про таку заміну Клієнта. Зміна автобусу, яким буде надаватись послуга з перевезення, не є порушенням Договору та не може бути підставою для відмови від бронювання.

1.3. При здійсненні замовлення за допомогою за допомогою Мобільного додатку, Квиток у форматі електронного документу (надалі – електронний квиток, квиток) є належним підтвердженням факту отримання послуги. Отримання електронного квитка є моментом виконання вказаного Договору. Сторони погодились, що з метою якісного надання послуг Перевізник має право замінити автобус. В такому випадку, Агент повідомляє про таку заміну Клієнта. Зміна автобусу, яким буде надаватись послуга з перевезення, не є порушенням Договору та не може бути підставою для відмови від бронювання.

1.4. Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах відповідно до законодавства України, здійснюється виключно в касі Перевізника та/або уповноваженої ним особою на реалізацію квитків.

1.5. Відповідно до умов цього Договору, перевезення може здійснюватись як регулярними так і нерегулярними рейсами власними транспортними засобами Перевізника, так і залучених ним осіб. Будь-які претензії щодо перевезення приймаються тим Перевізником, яким було виконане таке перевезення.

1.6. Агент не несе відповідальність за дії третіх осіб при бронюванні Користувачами квитків, а саме однак не виключно: інформування про час, місце відправлення, номер транспортного засобу, вартість проїзду та інше.

1.7. Допускається до перевезення одна одиниця багажу на одного Користувача, що розміщується у багажному відділенні.

Ручна поклажа розмірами не більше ніж 45*35*20 см та вагою до 5 кг повинна знаходитися в салоні автобуса під ногами або на багажній полиці.

1.8. Користувач має право перевозити у салоні автобусу домашню тварину, яка є звичайною та прийнятою для утримання на території України, у разі наявності документів та при умові, що перевезення тварини не буде порушувати права інших пасажирів.

Водій може відмовити у допуску тварини до автобусу, якщо у нього/неї наявні обґрунтовані сумніви у тому, що перевезення такої тварини порушить права інших пасажирів.
Перевезення домашніх тварин дозволяється тільки в засобах індивідуальної переноски.

При наявності у інших пасажирів будь-яких заперечень на перевезення тварини, зокрема із посиланням на алергічні реакції, тощо, водій автобусу може відмовити у перевезенні тварини.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ:

2.1. Бронювання Послуги на пасажирські перевезення визначається для кожного конкретного замовлення автоматично та зазначається безпосередньо під час оформлення бронювання на Сервісах.

2.2. За загальним правилом, оплата за бронювання здійснюється безпосередньо під час такого оформлення шляхом здійснення 100% передплати на розрахунковий рахунок.

2.3. Під час бронювання Послуги за допомогою сайту, Користувач здійснює власну ідентифікацію шляхом вводу контактного номеру мобільного телефону, за яким він буде збережений як Користувач та визначений як Сторона Договору.

2.4. Після здійснення оплати бронювання Квитка, на мобільний номер Користувача, який був ним зазначений на сайті, буде надіслано текстове повідомлення із підтвердженням факту оплати.

2.5. Під час бронювання Послуги за допомогою мобільного додатку, Користувач здійснює власну ідентифікацію шляхом входу до облікового запису Мобільного додатку, відповідно до інформації в якому, він буде визначений як Сторона Договору.

2.6. Після здійснення оплати бронювання Квитка, у мобільному додатку Користувача буде відображатись оплачений ним електронний квиток.
2.7. На Користувача також можуть бути покладені комісійні витрати та інші визначені банком витрати, що можуть бути додані до вартості бронювання.

2.8. Якщо багаж Користувача перевищує розміри 100*50*30 см та вагу 40 кг або у одного Користувача більше ніж дві одиниці багажу, Користувач повинен сплатити від 20 до 50% від вартості проїзду (на розгляд водія автобуса).

Водій може не допустити пасажира до поїздки у випадку, коли він перевозить тварин, птахів, небезпечний багаж, зброю, негабаритний багаж або багаж, вага якого перевищує встановлені норми.

Також, водій не може приймати до перевезення багаж, якщо його структура або запах можуть пошкодити, забруднити багаж інших пасажирів, салон автобуса або багажне відділення, чи може заважати пасажирам автобуса.

2.9. У разі перевезення тварини, та за умови індивідуальної подорожі, вартість перевезення тварини складає повну вартість квитка, і Користувач – власник тварини зобов’язаний викупити місце поруч із собою для транспортування тварини.

У разі якщо власник тварини подорожує разом із будь-якою знайомою йому особою, і при умові, що ними заброньовано місця поруч, вартість перевезення тварини складає 50% від повної вартості квитка.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

3.1. Користувач має право:

 • отримати послуги відповідно до вказаного Договору та умов пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства України, та в рамках оплаченого бронювання;
 • відмовитись від бронювання у строк, що буде передбачений Правилами надання послуг із пасажирських перевезень, а також отримати кошти, які ним були сплачені за цим Договором;
 • вимагати компенсації збитків, які можуть бути отримані Користувачем під час користування послугами із перевезення відповідно до підтвердженого бронювання, шляхом надсилання відповідної претензії на адресу Агента;
 • на отримання відшкодування моральної шкоди та /або упущеної вигоди, яка може бути завдана в рамках цього Договору, у розмірі не більше вартості бронювання, яке було здійснене Користувачем, або за взаємною згодою Сторін на отримання знижки на наступні послуги Перевізника.

3.2. Користувач зобов’язаний:

 • здійснити попередню оплату бронювання у повному розмірі;
 • перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після отримання текстового повідомлення про бронювання,
 • прибути не пізніше ніж за 15 хвилин до місця відправлення транспортного засобу, яким буде надаватись послуга із перевезення. У разі недотримання вказаної вимоги, Перевізник має право не чекати Користувача, а Користувач втрачає право на будь-які претензії до Перевізника;
 • ознайомитись з правилами надання послуг із пасажирських перевезень;

3.3. Перевізник та/або Агент мають право:

 • ідентифікувати Користувача на підставі здійсненої оплати та номеру мобільного телефону;
 • замінити автобус, яким будуть надаватись послуги, та повідомити про це Клієнта шляхом надсилання смс повідомлення.

3.4. Перевізник та/або Агент зобов’язані:

 • надіслати текстове повідомлення Користувачеві із підтвердженням факту бронювання Послуги та номером транспортного засобу, яким буде здійснюватись надання послуги;
 • повідомити Користувача про зміни в умовах надання послуг, в тому числі про зміну або скасування рейсу;
 • прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно та своєчасно повідомити Користувача про результати розгляду його звернення.

4. УМОВИ СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ:

4.1. Перевізник та/або Агент зобов’язані повернути Користувачеві отримані грошові кошти за бронювання Послуги виключно у випадку неможливості надати послуги із пасажирських перевезень із вини Перевізника, або можуть запропонувати безкоштовну заміну бронювання Послуги на інший зручний для Користувача час за його згодою.

4.2. Користувач має право самостійно ініціювати повернення грошових коштів за бронювання Послуги, та отримати відповідне відшкодування у розмірі, який буде визначено у вказаному договорі оферти.

4.3. За маршрутами, що обслуговуються ТОВ «Зелений слон 7» (Київ-Харків, Харків-Київ, Полтава-Харків) грошові кошти за придбану або заброньовану послугу із пасажирського перевезення, яка надається в межах України, повертаються Користувачеві у наступних розмірах та порядку

 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень за 24 години до дати заброньованого виїзду – Користувачеві повертається повна сума бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору;
 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень у проміжок часу від 24 годин до 6 годин до дати заброньованого виїзду – Користувачеві повертається 50% від суми бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору;
 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень менше ніж за 6 годин до дати заброньованого виїзду – Користувачеві повертається 20 % від суми бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору.

Грошові кошти за придбану або заброньовану послугу із пасажирського перевезення, яка надається на міжнародних маршрутах, повертаються Користувачеві у наступних розмірах та порядку:

 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень не пізніше ніж за 48 годин до дати заброньованого виїзду – Користувачеві повертається повна сума бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору;
 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень у проміжок часу не пізніше ніж за 24 години до дати заброньованого виїзду – Користувачеві повертається 50% від суми бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору;

4.4. У разі придбання Послуги за зниженою ціною, Користувачеві буде відшкодовуватись виключно та сума, яка була ним безпосередньо перерахована.

4.5. При поверненні грошових коштів за бронювання Послуги, Користувачеві не повертаються комісійні та інші платежі, які були здійснені на користь банку при оформленні бронювання квитка.

4.6. Грошові кошти повертаються безпосередньо на картковий рахунок, з якого було здійснено оплату, або на рахунок, який буде повідомлено Користувачем під час оформлення такого повернення. Повернення грошових коштів відбувається виключно на картковий рахунок, який збігається із даними Користувача, які були ним надані під час оформлення бронювання.

4.7. Грошові кошти повертаються у строк не більше ніж тридцять днів після прийняття позитивного рішення про таке повернення.

4.8. З метою скасування бронювання, Користувач повинен звернутись за телефонами, які зазначені на Сервісах та повідомити про своє бажання скасувати бронювання Послуги та повернути грошові кошти. Вказане звернення фіксується оператором, і впродовж 2 календарних днів приймається рішення про повернення грошових коштів, про яке Користувача повідомляють шляхом надсилання текстового повідомлення.

4.9. За маршрутами, що обслуговуються ТОВ «ТрансТемпо», а саме: «Житомир-Рівне-Зосин-Радом-Варшава-Лодзь-Вроцлав-Градець-Карлове-Прага», «Житомир-Рівне-Львів-Стрий-Мукачеве-Ужгород-Брно-Прага», «Житомир-Рівне-Львів-Краків-Катовіце-Оломоуц-Брно-Прага» та інших маршрутів, грошові кошти повертається Агентом відповідно до правил Перевізника, які містяться за посиланням:  https://transtempo.ua/dogovor-publichnoy-oferty, з урахуванням наступних умов при скасування бронювання за зверненням пасажира:

 • у разі звернення більш ніж за 48 годин – повертається 80% вартості квитка;
 • у разі звернення більш ніж за 24 години, але менше 48 годин – повертається 50% вартості квитка;
 • у разі звернення за понад 2 години, але менше 24 годин – повертається 20% вартості квитка;
 • у разі звернення менш ніж за 2 години до виїзду – вартість квитка (бронювання) не повертається.

В будь-якому випадку, пасажир має право перенести поїздку без втрати коштів, за наявності вільних місць, при цьому – якщо вартість нового квитка вища – різницю необхідно сплатити.

Положення пунктів 4.4. – 4.8 цього Договору публічної оферти не розповсюджуються на повернення коштів, що визначене цим пунктом.

4.10. За маршрутами, що обслуговуються ТзОВ «Гал-Всесвіт», а саме: «Краків-Катовіце-Ополє-Вроцлав-Варшава-Гданськ-Познань» грошові кошти повертається Агентом відповідно до правил Перевізника, які містяться за посиланням:  https://ewe.ua/terms

Положення пунктів 4.4. – 4.8 цього Договору публічної оферти не розповсюджуються на повернення коштів, що визначене цим пунктом.

4.11. За маршрутами, що обслуговуються ТОВ «Гюнсел», а саме: «Умань-Первомайськ-Южноукраїнськ-Вознесенськ-НоваОдесса-Миколаїв-Херсон-Одесса», «Кременчук-Кам”янське-Дніпро» грошові кошти повертається Агентом відповідно до правил Перевізника, які містяться за посиланням:  https://lines.gunsel.ua/agreements.

Положення пунктів 4.4. – 4.8 цього Договору публічної оферти не розповсюджуються на повернення коштів, що визначене цим пунктом.

4.12. За маршрутами, що обслуговуються Фізичною особою – підприємцем Павлюк , а саме: , а саме: «Київ – Житомир – Звягіль – Рівне – Львів», «Київ – Люблін – Варшава ( аер-т ім. Шопена, аер-т Модлін)», «Київ – Краків – Катовіце – Вроцлав», «Київ – Луцьк – Ковель – Люблін – Варшава», грошові кошти повертається Агентом відповідно до правил Перевізника, а саме:

 • у разі звернення більш ніж за 24 годин – повертається 100 % вартості квитка;
 • у разі звернення менше ніж за 24 години – вартість квитка (бронювання) не повертається.

Однак, пасажир має право перенести поїздку без втрати коштів, за наявності вільних місць, при цьому – якщо вартість нового квитка вища – різницю необхідно сплатити.

Положення пунктів 4.4. – 4.8 цього Договору публічної оферти не розповсюджуються на повернення коштів, що визначене цим пунктом.

4.13. За маршрутами, що обслуговуються ТОВ «Євроклуб», а саме: «Київ – Львів – Берлін – Магдебург – Брауншвейг- Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн ( Кельн автовокзал аеропорту Кельн/Бонн)», «Київ-Львів – Дрезден – Хемніц – Цвікау – Хоф – Байройт — Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аусбург – Ульм – Штутгарт», «Київ – Львів – Будапешт – Відень», грошові кошти повертається Агентом відповідно до правил Перевізника, а саме:

 • у разі звернення більш ніж за 7 днів – повертається 85 % вартості квитка;
 • у разі звернення від 3 до 6 днів – повертається 70% вартості квитка;
 • у разі звернення за 2 дні – повертається 30% вартості квитка;
 • у разі звернення менше ніж за 2 дні – вартість квитка (бронювання) не повертається.

Положення пунктів 4.4. – 4.8 цього Договору публічної оферти не розповсюджуються на повернення коштів, що визначене цим пунктом.

4.14. За маршрутами, що обслуговуються ТОВ «Міжнародна транспортна компанія Зесен Транс», а саме: «Київ – Люблін – аер-т ім. Шопена- Варшава “Заходня” – Лодзь – Лодзь аер-т Лодзь/Люблінек», «Київ – Жешув – Краків – Краків аер-т – Катовіце – Ополе – Вроцлав – Вроцлав аер-т», грошові кошти повертається Агентом відповідно до правил Перевізника, а саме:

 • у разі звернення більш ніж за 72 години – повертається 75 % вартості квитка;
 • у разі звернення більш ніж за 24 години, але менше 72 годин – повертається 50% вартості квитка;
 • у разі звернення за понад 12 годин, але менше 24 годин – повертається 25% вартості квитка;
 • у разі звернення менш ніж за 12 години до виїзду – вартість квитка (бронювання) не повертається.

Положення пунктів 4.4. – 4.8 цього Договору публічної оферти не розповсюджуються на повернення коштів, що визначене цим пунктом.

5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

5.1. Здійснюючи бронювання квитка за допомогою Сервісів, Користувач повідомляє Агенту власні персональні дані, зокрема ті, що містяться в обліковому записі, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, прізвище ім’я та по батькові, маршрути своїх подорожей, час та місце відправлення, та надає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Агентом та або Перевізником їх у будь-який спосіб, передбачений вказаним Законом для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:

 • передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
 • додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
 • подальшої обробки замовлень Користувача;
 • отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору.

6.2. Агент не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі подорожей.

6.3. Агент не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем в результаті надання недостовірної інформації при використанні Сервісів, якщо таке сталоможливим внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність Сервісів третіх осіб.

6.4. Агент не несе відповідальності за затримку у відправленні та/або прибутті рейсів, що здійснюються ТОВ «Зелений слон 7» та інших перевізників. Користувач погоджується із тим, що час відправлення та час прибуття, що зазначені в Сервісах, носить інформативний характер, та може змінюватись внаслідок обставин, що не залежать від волі Агента та/або Перевізника, в тому числі, однак не виключно: ускладнена дорожня обстановка, погодні умови, тощо

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна було передбачити або уникнути розумним чином, включаючи ухвалення рішень органами державної влади і місцевого самоврядування про карантин та/або введення інших обмежень, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежу і інші стихійні лиха.

7.3. Не можуть визнаватися форс-мажорними обставинами рішення власників Сторін, які направлені на зміну або припинення прав і обов’язків за цим Договором, якщо вони у встановленій цим Договором формі не узгоджені між Сторонами.

7.4. Сторона, яка не виконує або не може виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна негайно письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

7.5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірвано однією із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

8.1. При порушення умов Договору кожна із Сторона має право звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

9.1. Вказаний договір є чинним із моменту отримання Користувачем текстового повідомлення про підтвердження оплати за бронювання квитка/отримання електронного квитка та діє до моменту надання послуги із перевезення;

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Користувач погоджується, що Агент та/або треті особи, які мають доступ до Се, мають право вносити до вказаного Договору та інших документів, що регламентують процедуру надання послуг, розміщаються на Сервісах та Користувач зобов’язаний з ними ознайомлюватись при здійсненні бронювання.

Вказаний договір публічної оферти набирає чинності з 28 липня 2023 року.